mesutcankocak@gmail.com

Bir Danışmandan Beklenenler

Herhangi bilimsel bir konu için çalışma yapan ve o alanda kendini geliştirmek isteyen bir öğrencinin, yaptığı araştırmayı güçlendirecek, varsayımını destekleyecek bilimsel bir altyapıya ihtiyacı vardır.

Bu eksiğini gideren her öğrenci gerekli bilgi birikimine sahip olsa bile düşüncelerini belirli bir yöntem dahilinde bilim dünyası ile paylaşması gerekecektir.

Buna ek olarak gerek duyduğu yöntem bilgisini elde eden öğrenci, ayrıca çalışma disiplini kazanmalı ve bunu sürekli hale getirebilmelidir.

Aksi takdirde birbiri ile ilintili, birbirini destekleyecek olan bu kriterlerden bir tanesinin eksik olması öğrencinin gelişimine olumsuz yönde etki edecektir.   

Bilgi, yöntem ve sistematik çalışma günümüz şartlarında öğrencinin tek başına göğüsleyebileceği kriterler değildir.

Bu yüzden mevcut eğitim sistemi içerisinde öğrenciye danışmanlık yapacak olan hocalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Danışman olarak adlandırdığımız bu statüdeki bireyler öğrencinin hem ahlaki hem de çalışma metodu açısından mihmandarları olmalıdır.

Burada bahsettiğim ahlaki danışmanlık öğrencinin sosyal yaşantısına kadar yol gösterici bir birey olma yönündedir.

İyi bir araştırmacının kolay yetişmediğini hemen herkes bilir.

Danışmanlar genç, dinamik ve istekli olan öğrencileri keşfetmekle ve onlara birer tohum muamelesi göstermekle yükümlüdür.  

Danışman, araştırma yapan öğrenciyi düzenli olarak görüşmeye çağırmalı, bunu gerçekleştirmesi mümkün değil ise farklı kanallardan iletişim kurmalıdır.

Bu sayede öğrenci hayatı içerisinde araştırmakla yükümlü olduğu çalışmayı geri plana atmayacaktır.

Danışmanın öğrenci ile kurmuş olduğu her diyalog öğrenciyi disiplinize edecek ve hazırlamış olduğu araştırmadan uzaklaşmasına engel olacaktır.

Böylece öğrenci yaşam tarzını ona göre belirleyecek ve yapılması gerekenler listesinin en başında daima bitirmekle sorumlu olduğu bir çalışması bulunacaktır.

Ayrıca düzenli bir iletişim halinde olan danışman ve öğrenci arasında gelişecek olan ilişki, danışmanın geçtiği yollarda elde edindiği bilgileri öğrencisi ile paylaşmasına da vesile olacaktır.

Bu yalnızca akademik anlamda bir paylaşım olarak düşünülmemelidir.

Hayatın içerisinde onlarca sorun ile karşılaşmak bile bizlere farklı deneyim ve tecrübeler kazandırmaktadır.

Paylaşılan bu tür deneyimler genç öğrencinin hedefine ulaşabilmesinde önemli bir ivme kazandıracak, danışman başarılı olan çalışmanın gün yüzüne çıkmasından büyük bir gurur ve heyecan duyacaktır.

Ortaya çıkacak olan eser aynı zamanda öğretmen ve öğrencinin samimi bir iletişim kurmasının da ürünüdür.

Dolayısıyla yerkürede başarı salt bilgi aktararak değil, çalışma metodunu bilerek doğruyu bulma veya bir amaç uğruna çalışma isteği uyandırarak sağlanır.

Bu durum bire bir, canlı bir iletişimle gerçekleşir. Tıpkı Sokrates’in çalışma metodunu Platon’a aktardığı gibi.

Benzer Yazılar

İçerik Bulunamadı

Araç çubuğuna atla